Abdest Nasıl Alınır?

22.03.2018
813
A+
A-
Abdest Nasıl Alınır?
Reklam

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest almak; Müslümanların namaz gibi belirli ibadetleri gerçekleştirirken bir düzen içerisinde, bazı organları yıkayıp bazılarını mesh ederek yaptıkları arınmadır. Bu arınma maddi temizlik olmasının yanı sıra, Allah’ın huzuruna çıkılan namaz vakitlerinde, saygı gereği temiz olmamızı öğütler. Ayrıca gün içinde yıkadığımız vücudumuzun belirli bölümleri, üzerimizde biriken statik elektriğin boşalmasına yardımcı olur. Bu şekilde rahatlamamızı sağlar.

Fıkıh alimleri abdestin farzlarını ve sünnetlerini Kur’an ve Hz. Peygamberimizin sürekli olarak yaptığı davranışlara dayanarak şöyle belirlemiştir:
Sünni alimlere göre abdestin farzı dörttür;
Başın dörtte birini mesh etmek, kolları dirseklere kadar yıkamak, yüzü yıkamak, topuklar da dahil olmak üzere ayakları yıkamak.
Diğer mezheplere göre ise abdestin farzları ufak da olsa farklılık gösterir. Şii alimlerinin bazıları “ayaklara mesh etmenin” abdestin farzlarından olduğuna inanırken, diğer bazı alimler meshin farz, yıkamanın sünnet olduğuna inanmaktadır. Bir kısım alimler ise her iki uygulamadan birini yerine getirmenin yeterli olacağına inanmıştır.
Diğer mezheplerde abdestin farzları şöyledir:

Hanefi mezhebinde abdestin farzları

Şafii mezhebi abdest nasıl alınır?

1- Yüzü bir kere yıkamak
2- İki kolu da dirseklere kadar birer kere yıkamak
3-Başın dörtte birini mesh etmek (Nemli olan eli başa sürmek.)
4- İki ayağı da bileklere kadar birer kez yıkamak

Maliki mezhebinde abdestin farzları

Maliki mezhebinde abdest nasıl alınır?

1- Niyet etmek
2- Bir defa yüzü yıkamak
3- Birer defa iki kolu yıkamak
4- Başın tamamını mesh etmek
5- İki ayağı yıkamak
6- Muvalat (Bir önce yıkadığı uzvu kurumadan, arka arkaya acele olarak yıkamaktır.)
7- Delk (Yıkanan her yeri ovmaktır.)

Şafii mezhebinde abdestin farzları

hanefi mezhebinde abdest nasıl alınır?
hanefi mezhebinde abdest nasıl alınır?

1- Niyet etmek,
2- Yüzü bir kez yıkamak
3- Eller de dahil olmak üzere iki kolu da yıkamak
4- Başın belli, az bir kısmını mesh etmek
5- iki ayağı da yıkamak
6- Tertip (Yıkanan her uzvu bir düzen içerisinde sıralı yıkamak)

Sunni mezhebinde ise Abdestin sünnetleri ise şöyledir

sünni mezhebinde abdest nasıl alınır?Sünni mezhebinde abdest nasıl alınır?

1- Niyet etmek.

Abdest almaya başlanırken “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet edilir.

2- Euzü Besmele yani  Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim denir.

3- Bir elin parmakları diğer elin parmaklarının içine geçirilerek üçer kez eller bileklere kadar yıkanır.

4- Sağ el olması kaydıyla ağza üç kez su verilir ve iyice gargara yaparak yıkanır.

5- Yine sağ el ile buruna üç kez su çekilir, sol el ile temizlenir.

6- Her iki avuca da su doldurularak üç kez yüz yıkanır.

7- Önce sol el ile sağ kol dirsekler dahil edilerek üç kez yıkanır.

8- Sağ el ile sol kol dirsek dahil edilerek üç kez yıkanır,

9- Her iki kol da eller yardımıyla yıkandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mesh edilir.

10- Sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verirken baş parmaklar ile kulakların arkası temizlenir.

11- Ellerin dışı ile ense mesh edilir,

12- Sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayarak, ayak parmaklarının arası kuru yer kalmadan üç kez yıkanır.

13- Sol ayağı üç kez yıkarken, ayak parmaklarının arasını küçük parmağı ile bu sefer baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arası yıkanır.
Tüm bunları yaparken okunacak birçok dua vardır fakat tüm uzuvları yıkarken besmele çekip şehadet getirmek gerekir.  Bu sıra ve düzen içerisinde abdest alınır fakat abdestin bazı mekruhları da mevcuttur.

Abdestin mekruhları:

Sünnetleri terk etmek. Abdest uzuvlarından birini üç defadan az veya fazla yıkamak. Suyu yüzüne çarpmak. Sağ el ile sümkürmek. Suyu çok az kullanmak veya israf etmek. Abdest alırken konuşmak. Güneşte ısınmış su ile abdest almak.

Abdest mekruhlardan kaçınılarak sünnetleri yerine getirip doğruca alındıysa ve abdestinizi bozacak aşağıdaki durumlardan herhangi biri yaşanmadıysa abdestiniz kabul olur.
Allah kabul etsin…

Abdesti bozan durumlar

Boşaltım organlarından idrar, kan, meni, dışkı, yel gibi katı, sıvı veya gaz çıkması
Uyumak, delirmek, bayılmak, sarhoş olmak gibi idrak gücünün kaybedildiği durumlar içerisinde olmak, herhangi bir yerinizin kanaması, cinsi münasebet, ağız dolusu kusmak, teyemmüm almış birinin su bulması, yellenmek.

Gusül Abdesti (Boy Abdesti)

Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, Gusül (boy) abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği gerektiren hal cünüplüktür. Ayrıca kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir. Cünüplük hali ise, aşağıda açıklanacağı üzere, şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir. Buna "cenabet olmak" ta denir.

Kısaca gusül abdestini nasıl alırız?

1. Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kişi önce besmele çeker ve sol ayağı ile gusül yerine girer.

2. "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder.

3. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini sol eliyle temizler.

4. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.

5. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

6. Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış olunur.

* Kadınlar ve erkekler aynı şekilde gusül abdesti alır. Kadın, kız için ayrı erkek için ayrı bir boy abdesti alınış şekli yoktur.

Guslü (Boy abdesti) Gerektiren Haller

a. Cünüplük: Cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin vücut dışına çıkması boy abdestini gerektirir.

b. Hayız (âdet hali, âdet görme, adet kanaması, aybaşı hali, regl) ve Nifas (Lohusalık): Hayız ve nifas hali sona erince gusül farz olur.

Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir. Şehvetle yerinden ayrılıp, şehvet kesildikten sonra dışarıya atılan meniden dolayı da, İmamı Azam ile İmam Muhammed'e göre, gusletmek gerekir. Fakat İmam Ebu Yusuf'a göre gusül gerekmez.

Rüyada şehvetle ayrılan bir meninin, şehvet kesildikten sonra dışarıya akıtılmasını sağlamak için tenasül organını tutmak ve sonra dışarıya akıtmakta, misafir ve soğukta bulunanlar için İmam Ebu Yusuf görüşünü seçmekte kolaylık vardır. Bu yönden bu görüşün tercih edilmesini uygun görenler vardır. Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Cinsel ilişki halinde sünnet yerinin veya o kadar bir kısmın duhulü ile, buluğ çağına ermiş erkek ve kadının gusletmeleri gerekir. Meninin gelip gelmemesine bakılmaz. Namaza devam için taharette tedbirli olmak lazımdır. Bu ve buna benzer hangi haller olursa olsun ihtiyat olan yol gusletmek suretiyle şüpheli hallerden sakınmaktır.

Uykudan uyanan kimse, yatağında, çamaşırında veya bedeninde bir yaşlık görünce bakılır: Eğer rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu hatırlıyorsa, gusletmesi gerekir. Yaşlığın meni olup olmamasında şüpheye düşmesi bir önem taşımaz. Ancak ihtilam olduğunu hatırlamadığı takdirde, yaşlığın mahiyetinin ne olduğu üzerinde durulmaz ve gusül gerekmez. Çünkü akıntının şehvetle geldiği bilinmemektedir. Bu mesele İmam Ebû Yusuf'a göredir, İmamı Azam ile İmam Muhammed'e göre, gelen akıntının mezi olduğunu anlıyorsa, gusl etmesi gerekmez. Fakat meni olduğunu biliyor veya şübheye kapılıyorsa, gusletmesi gerekir. İhtiyata uygun olan da budur. Onun için fetva buna göredir.

Yatağından uyanıp kalkan kimse, ihtilam olduğunu hatırladığı halde, tenasül organında bir yaşlık görse gusletmesi gerekir. Ayakta veya oturduğu yerde uyuyan kimse, uyanıp da bu organında bir yaşlık görse, bakılır: Eğer bu yaşlığın meni olduğuna kanaati varsa veya uyumadan önce bu organı hareketsiz bir halde idi ise, gusletmesi gerekir. Fakat böyle bir kanaati yoksa ve tenasül organı da önceden uyanık durumda idi ise, gusletmesi gerekmez. Bulunan yaşlığın mezi olduğuna hükmedilir. Çünkü organın uyanık olması, mezinin çıkmasına sebeb olur.

Sarhoş veya bayılmış olan bir kimse uykusundan uyanıp da, kendisinde meni bulacak olsa, gusletmesi gerekir. Mezi bulacak olsa yıkanması gerekmez.

İdrarını yaparken, tenasül organı uyanık olduğu halde meni gelse, yıkanması gerekir. Organ uyanık olmayınca; gusletmek gerekmez, çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir.

Bir erkek veya bir kadın rüyada ihtilam olsa da, meni dışarıya çıkmış olmasa, yıkanmak gerekmez. İmam Muhammed'e göre, böyle bir kadının ihtiyat olarak yıkanması gerekir. Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine ona dönmesi ihtimali vardır.

İhtilam olan veya cinsel ilişkide bulunan bir kimse, idrarını yapmadan veya çokça yürümeden veya yatıp uyumadan yıkansa da, sonra kendisinden meninin arta kalan kısmı çıkacak olsa, ikinci kez yıkanması gerekir. Fakat idrarını yaptıktan veya epeyce yürüdükten veya uyuduktan sonra şehvetsiz olarak gelecek meni guslü gerektirmez. Çünkü bu durumda o meni, yerinden, şehvet olmaksızın ayrılmış bulunur. Yine bir kadından, yıkandıktan sonra, kocasının menisi çıkacak olsa, tekrar gusletmesi gerekmez.

Bir yatakta yatıp uyuyan iki kimse, uyandıkları zaman ihtilam olduklarını hatırlamayarak yatakta meni gibi bir yaşlık görseler veya kurumuş meni görüp de o yatakta kendilerinden önce başka bir kimse yatmış olsa bu durumda meninin kime ait olduğu bilinmese her ikisinin de ihtiyaten yıkanması gerekir.

Şehvet olmayıp da dövülmeden, ağır bir yük kaldırmadan ve yüksek bir yerden düşmeden dolayı meni gelmesiyle gusül gerekmez. (İmam Şafî'ye göre bu hallerde de gusül abdesti gerekir.)

Yerinden şehvetle ayrılan bir meni, bedenin dışına veya dış hükmünde olan yere çıkmadıkça gusül gerekmez.

Bakire bir kızın bekaretini yok etmemek sureti ile evliliğin ilk gecesinde yapılan bir ilişkide meni gelmeyince gusül gerekmez; çünkü bekaret, sünnet yerine kadar duhule engel olmuş demektir.

Cünüplük, hayız veya nefselik (loğusalık) halinde iken, gayrimüslim bir kadın veya gayrimüslim bir erkek ihtida etse, gusletmesi farz olur. Hayız veya nefseliği son bulmuş olsa da, yıkanmamış bulunsa, yine gusül gerekir. Fakat yıkanmış bulunan veya henüz cünüplük, hayız ve nefselik haline düşmemiş olan erkek veya kadın gayrimüslim ihtida etse, yıkanması mendub olur.

Gusül Abdestinin Farzları

1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.

2. Burna su çekip yıkamak.

3. Bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Gusül Abdestinin Sünnetleri

1. Gusle niyet etmek.

2. Besmele ile başlamak.

3. Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.

4. Avret yerini yıkamak

5. Gusülden evvel abdest almak.

6. Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

7. Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

8. Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.

Kaynak: Büyük İslam İlmihâli, Türkiye Cumhuriyetinin beşinci Diyanet İşleri Başkanı, Ömer Nasuhi Bilmen

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM
 1. Gül dedi ki:

  Güzel Yazı olmuş

 2. Tarık dedi ki:

  Güzel Yazı olmuş

 3. Derya dedi ki:

  Konuyu bir başka yazınızda daha detaylı ele alırsanız sevinirim.

 4. Gül dedi ki:

  Yazınızı paylaşıyorum. Faydalı bir içerik olmuş.

 5. Gökhan dedi ki:

  Bunun gibi daha fazla türde içerik bekliyoruz.

 6. Bilal dedi ki:

  Sürekli sizi takip ediyorum. Yazılarınız çok başarılı.

Koç
21 Mart - 20 Nisan
Boğa
21 Nisan - 20 Mayıs
İkizler
21 Mayıs - 21 Haziran
Yengeç
22 Haziran - 22 Temmuz
Aslan
23 Temmuz - 23 Ağustos
Başak
24 Ağustos - 23 Eylül
Terazi
24 Eylül - 23 Ekim
Akrep
24 Ekim - 22 Kasım
Yay
23 Kasım - 21 Aralık
Oğlak
22 Aralık - 20 Ocak
Kova
21 Ocak - 19 Şubat
Balık
20 Şubat - 20 Mart
Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık