Boşanma Davası Nasıl Açılır?

05.04.2018
836
A+
A-
Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Reklam

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yere bağlı aile mahkemesinde açılmaktadır. Dava dilekçesinin ve delillerinin mahkemeye ibraz edilerek harcının yatırılması ile boşanma davası açılabilir.

Boşanma davaları; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin sarsılması sebeplerinden birisi, birkaçı veya hepsinden açılabilir. Boşanma davaları boşanma durumuna göre farklı prosedür ve süreçler içerir. Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılır.

Boşanma davası harcı kaç tl dir?

Boşanma davası harçları da anlaşmalı ve çekişmeli davalarda farklılık gösterir. Boşanma halinde dava konusu edilen maddi ve manevi tazminat istemleri boşanma davasının fer’i niteliğinde olduğundan ayrıca harca tabi değildir. Boşanma davası ile birlikte ya da boşanma davası sürer iken verilecek dilekçe ile ya da tutanağa yazdırılmak suretiyle maddi ve manevi tazminat istenmesi halinde, bu istemler için ayrıca harç alınmaz.

Boşanma davası avukatsız açılır mı?

Türk Hukuku uyarınca herhangi bir davada avukat ile temsil zorunluluğu olmadığı için boşanma davalarında da avukat tayin edilmesi zorunlu değildir. Anlaşmalı boşanma davalarında protokol hazırlayarak aile mahkemelerine başvuru yapılır. Protokol evlilik malları, nafaka, velayet, tazminat gibi hususların hepsini ayrıntılı ve açık şekilde içermelidir.

Karşılıklı anlaşma sağlandığı takdirde, eşler avukat olmadan da aile mahkemesine bireysel olarak başvuru yapıp; süreci kendileri yönetebilirler. Başvuru sonrası her iki tarafın da duruşmada hazır bulunarak; davayı kabul ettiklerini beyan etmeleri gerekmektedir.

Avukatla boşanma davası açmanın ne gibi faydaları olur?

Avukat ile dava takibi hem daha faydalı hem de sürelerin kaçmasına engellemek için daha yerindedir. Boşanma davalarında; özellikle çekişmeli davalarda; mahkemece verilen ara kararların yerine getirilmesi ve dosyanın daha iyi takip edilmesi için avukat ile temsil her zaman daha faydalıdır.

Boşanma davasında tanık göstermek zorunlu mu?

Boşanma davasında tanık gösterme zorunlu değildir. Ancak boşanma davasında ispat edilecek olan husus olaylar olduğu için(eşlerin anlaşamaması, tartışması, kavga etmesi vs) bu olayların en iyi tanık ile ispat edilebilir. Bu nedenle tanık delili boşanma davası için çok önemli bir ispat aracıdır.

Kimler yasal olarak tanık gösterilebilir?

Herkes tanık olarak gösterilebilir. Sadece yakın akrabaların(anne, baba, kardeş gibi) tanıklıktan çekilme hakları mevcuttur.

Boşanma davalarında nafaka nasıl ve ne gibi durumlarda talep edilir?

Nafaka kendisinden daha iyi durumda olan eşten alınan ve diğer eşin ve/veya çocuğun zorda kalmaması için ödenen paradır. Bunun için boşanma durumunda durumu iyi olan eşin diğer eşin zorda kalmaması için hakim tarafından takdir edilen bir paradır.

Nafaka miktarı nasıl hesaplanır?

Boşanan çiftlerin durumuna göre, sosyal durumlarına göre hakim tarafından takdir edilir. Bunun için kesinleşmiş bir ölçüt yoktur.

Anlaşmalı boşanma davasında nafaka talep edilebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davası da boşanma davası içinde olduğu için bu davada da talep edilebilir. Ancak adı üstünde anlaşmalı olduğu için taraflar bu konuda zaten daha önce anlaşmış olurlar.

Anlaşmalı boşanma davalarında tek avukat 2 tarafın da avukatı olabilir mi?

Boşanma davalarında tek avukat 2 tarafın da vekili olamaz. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi avukat ile dava takibi yürütmek zorunlu değildir.

Boşanma davaları ne kadar sürede sonuçlanır?

Somut uyuşmazlığa göre değişiklik gösterse de genelde yerel mahkeme kararı yaklaşık 10 ayda temyiz incelemesi(Yargıtay aşaması) de yaklaşık 6-8 ayda tamamlanır.

Boşanma davasında çocukların velayeti konusu nasıl belirlenir?

Tamamen tarafların durumuna göre ve çocukların yaşlarına göre belirlenir. Ancak genellikle yaşı küçük olan çocukların(genelde 6 yaşa kadar) velayeti annelere verilir.

Dava kararına itiraz edilmesi mümkün müdür? Nasıl gerçekleşir?

Yerel mahkeme kararına karşı temyiz yolu açıktır. Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay’a temyiz edilebilir. Yargıtay’a hitaben yazılacak temyiz dilekçesinin kararı veren mahkemeye teslim edilmesi ile temyiz yapılmış olur.

Boşanma konusu çok teknik bir konu olmakla birlikte; yine de sitemiz üzerinden temin edeceğiniz 2017 yılı güncel boşanma davası dilekçe örnekleri  ile boşanma davası açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bu konuda bir boşanma davası avukatı bulabilir, avukatınız aracılığıyla da boşanma davasını açabilirsiniz. Ancak kesinlikle boşanma davası dilekçesi hazırlamadan önce bu konuda; hukuki terimlerde boğulmadan hazırlamış olduğumuz Boşanma Davası Nasıl Açılır yazımızı gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz. Boşanma davası nasıl açılır 2017 yılı güncel bilgiler adlı yazımızı okumak için buraya tıklayabilirsiniz. Şimdi sizlere bu konuda örnek dilekçelerimizi paylaşmaya çalışacağız.

Boşanma Davası Dilekçe Örnekleri 2017 yılı güncel dilekçeler

Boşanma davası açılırken dilekçeleri tek bir kalıba sokmak zordur. Ancak genel hatları ile yazılacaklar paylaştığımız örnek boşanma dilekçelerindeki gibidir. Boşanma dilekçelerinin yanı sıra aynı zamanda anlaşmalı boşanma protokolü dediğimiz ve anlaşmalı boşanma sırasında kullanılan bir protokolde vardır. Bunu da sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Boşanma Masrafı Ne Kadar Tutar 2017

Yine konuyla ilgili olduğu için boşanma masrafları konusunda da bir iki kelam etmek gerekiyor. Boşanma masrafları dava açılış harcı ve bununla birlikte alınan diğer bazı ödemelerden ibarettir. Eğer avukat tutacaksanız bu durumda bir de avukatın vekalet ücreti eklenecektir. Avukatlık ücreti ise mevcut Avukat Ücret Tarifesi 2017 yılına göre alınacaktır. Boşanma masrafları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bu yazımızı okuyabilirsiniz.

 

Boşanma konusu çok teknik bir konu olmakla birlikte; yine de sitemiz üzerinden temin edeceğiniz 2017 yılı güncel boşanma davası dilekçe örnekleri  ile boşanma davası açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bu konuda bir boşanma davası avukatı bulabilir, avukatınız aracılığıyla da boşanma davasını açabilirsiniz. Ancak kesinlikle boşanma davası dilekçesi hazırlamadan önce bu konuda; hukuki terimlerde boğulmadan hazırlamış olduğumuz Boşanma Davası Nasıl Açılır yazımızı gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz. Boşanma davası nasıl açılır 2017 yılı güncel bilgiler adlı yazımızı okumak için buraya tıklayabilirsiniz. Şimdi sizlere bu konuda örnek dilekçelerimizi paylaşmaya çalışacağız.

Şiddetli Geçimsizlik Boşanma Dilekçesi Örneği

……..AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE
…………….

-Tedbir Nafakası İstemlidir.-

DAVACI    :
VEKİLİ      :

DAVALI     :

DAVA KONUSU :
1) Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların Boşanmalarına;
2) Müşterek çocuğun velayetinin Müvekkile verilmesine;
3)Müvekkilin yanında olan müşterek çocuğu için 500,00 TL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline;
4) Müvekkile için, davalı aleyhine 40.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1. Taraflar, …./…./……… tarihinde evlilik yapmışlardır. Bu birlikteliklerinden …….. isimli çocukları olmuştur.
2. Müvekkil, bir eş olarak üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmesine rağmen, evlilik sonrası davalının müvekkile karşı olumsuz kişiliği ortaya çıkmıştır. Kültür farklılığı, mizaç uyumsuzluğu baş göstermiştir. Davalı asabi ve geçimsiz bir kişiliği vardır. En küçük sorunları bile büyütmüş, kavga ve tartışma ortamı yaratmaya başlamıştır. Müvekkile karlı hiçbir saygı göstermemiş, müvekkilin kişiliğine ve saygınlığına karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunmuştur. Bu tür küfür ve hakaretlere toplum içerisinde de sürdürmüştür. Davalının müvekkile hakaret ettiğini bir çok kişi duymuştur.
3. Davalı bu hareketlerini yalnızca müvekkile karşı değil, müvekkilin dost ve akrabalarına karşı da sürdürmüş, onlara karşı tavır takınmıştır, müvekkili toplum içinde rencide ve küçük düşürmüştür.
4. Müvekkili zor durumda bırakması, yemek yapmaması, çocuğa ve kendisine karşı ilgisizliği hatta çocuğun kirli hazır bezlerini bazen çöpe atmaktan bile imtina ederek yatak odasında bir köşeye atması… İşi olmadığı halde bazen eve geç saatlerde gelmesi, birkaç kez eve uğramaması ve nerede olduğu konusunda bilgi dahi vermemesi, yatakta dahi cinsel anlamda müvekkile olumlu yanıtlar vermemeye başlaması, bu ve benzeri nedenlere rağmen evlilik birliğini çevrenin telkiniyle ve ileride düzelir umuduyla devam ettirme sabrını müvekkil göstermeye çalışmıştır.
5. Davalı, en son olarak kişisel eşyalarını da alarak müşterek konutu terk etmiş ve anne- babasının evine gitmiştir. Araya giren dost ve akrabaların teşebbüslerine rağmen müşterek konuta dönmemiştir.
6. Davalı evliliği süresince müşterek çocukla ilgilenmemiştir. Evi terk ederken de müşterek çocuğu komşuya bırakmıştır. Çocuğun velayetinin müvekkile verilmesi, çocuğun yararına olacaktır.
7. Küçüğün bakım, iaşe, giyim ve her tür gideri için davalının da katkı sunması gerektiği yasa gereğidir. Müvekkilin yanında olan müşterek çocukları ……. için 350,00 YTL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz.
8. Müvekkil davalı ile evlenirken büyük bir mutluluk duyarak evlenmiş, eşine büyük bir değer vermiş ve evliliğinin bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir biçimde süreceği inancı ve hayalini beslemiştir. Ancak davalının yapmış olduğu olumsuz hareketler, müvekkilin hakaretlere maruz kalması ve toplum içersinde küçük düşürülmesi, müvekkilin tüm gayretlerine karşın davalının habersiz ve sebepsiz olarak evi terki, müvekkilde büyük bir hayal kırıklığına neden olmuş, müvekkil üzüntü içinde psikolojik çöküntüye girmiştir. Davalı tarafından oluşturulan ve müvekkilde oluşan manevi keder, üzüntü, moral bozukluğunu kısmen de hafifletmesi amacıyla tamamen kusurlu olan davalıdan 20.000,00 YTL manevi tazminat talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat hükümleri
DELİLLER : Nüfus kayıtları, Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının
araştırılması, Tanık beyanları ve her tür kanıt
.
SONUÇ : Açıklanan nedenler, göz önüne alınacak ve oluşacak durumlar ışığında ;
1) Müvekkilin evlilik birliğini devam ettirme durum ve ihtimali kalmadığından Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Tarafların BOŞANMALARINA;
2) Müşterek çocuk ………………….’ın velayetinin Müvekkile verilmesine;
3) Müvekkilin yanında olan müşterek çocukları ……………… için her ay 500,00 TL TEDBİR NAFAKASI olarak, kararın kesinleşme sonrası için ise her ay iştirak nafakası olarak davalıdan  tahsiline;
4) Müvekkil için, davalı aleyhine 40.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine;
5) Yargılama giderleriyle, Avukatlık ücretinin dahi davalıya yükletilmesine karar verilmesini davacı vekili olarak talep eder, saygılar sunarım. …/…./……

Davacı Vekili
Av………………………..

Ekler:
1)Vekaletname
2) Nüfus kayıtları

Dilekçenin Word Dosyasına Ulaşmak İçin Tıklayınız…

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 9 YORUM
 1. Tarık dedi ki:

  Konuyu bir başka yazınızda daha detaylı ele alırsanız sevinirim.

 2. Fidan dedi ki:

  Başarılı bir yazı olmuş, farklı türdeki konulardan paylaşmanız çok iyi.

 3. Fatma dedi ki:

  Diğer konularınız da da bu konu gibi biraz daha detaya inerseniz sevinirim.

 4. Gökhan dedi ki:

  Bunun gibi daha fazla türde içerik bekliyoruz.

 5. Burcu dedi ki:

  Güzel Yazı olmuş

 6. Fatma dedi ki:

  Ankara merkezden ben Fatma. selamun aleyküm sayfa cidden dikkat çekici, twitter da paylaştım 26-04-2019 04:04:48

 7. Anonim dedi ki:

  Selamın aleyküm paylaşımın vallaha billaha çok güzel, tebrikler

 8. Bilal dedi ki:

  Elinize sağlık güzel yazı olmuş.

 9. Sinan dedi ki:

  Mükemmel bir yazı olmuş, bizi aydınlattığınız için teşekkür ederiz.

Koç
21 Mart - 20 Nisan
Boğa
21 Nisan - 20 Mayıs
İkizler
21 Mayıs - 21 Haziran
Yengeç
22 Haziran - 22 Temmuz
Aslan
23 Temmuz - 23 Ağustos
Başak
24 Ağustos - 23 Eylül
Terazi
24 Eylül - 23 Ekim
Akrep
24 Ekim - 22 Kasım
Yay
23 Kasım - 21 Aralık
Oğlak
22 Aralık - 20 Ocak
Kova
21 Ocak - 19 Şubat
Balık
20 Şubat - 20 Mart
Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık