Gediz elektrik abonelik işlemleri

13.05.2018
805
A+
A-
Gediz elektrik abonelik işlemleri
Reklam

Gediz elektrik abonelik işlemleri

Fatura itirazlarımı nereye ve nasıl yapabilirim?

Tesisat numaranızı ve sayacın üzerindeki endeksleri belirterek Çözüm Merkezimiz veya Müşteri İlişkileri Merkezlerimizden kayıt oluşturabilirsiniz.

Fatura itirazı yapmak için faturamı ödemiş olmam gerekir mi?

İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İtiraz, görevli tedarik şirketi tarafından başvuru tarihini izleyen en geç on iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır.

Yeni taşındım, mesken abonesi olarak (PSS) sözleşme başvurumu nasıl ve nereye yapabilirim?

Devir alınacak tüketim noktasında aktif bir perakende satış sözleşmesi bulunmaması durumunda: -Nüfus cüzdanı ve DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) poliçesi beyanı ile beraber kiracı iseniz mal sahibi TCKN bilgisi, Devir alınacak tüketim noktasında aktif bir perakende satış sözleşmesi bulunması durumunda: -Nüfus cüzdanı ve DASK poliçesi beyanı ile beraber kiracı iseniz mal sahibi TCKN bilgisi ve söz konusu tüketim noktasının kullanım hakkına sahip olduğunu gösterir belgeler ile (devir alınacak tüketim noktasında ikâmet ediliyorsa belge sunmaksızın web sorgulamasıyla) işlem yapılır.

Perakende Satış Sözleşme başvurusu için ödenmesi gereken bedeller nelerdir?

Tüm sözleşme başvuruları için güvence bedeli, açma-kesme bedeli ve damga vergisi alınmaktadır.

Perakende Satış Sözleşme başvurusunda bulundum. Elektriği ne zaman kullanmaya başlarım?

Şirketimiz ile perakende satış sözleşmesi imzalayan müşterinin Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 16. Maddesine istinaden, imar yerleşim alanında 2 gün içerisinde, imar yerleşim alanı dışında 3 gün içerisinde, elektrik enerjisi bağlanarak tüketici tarafından kullanımı başlar.

Abonelik için yapılan sözleşme, kullanıcı adına mı olmalıdır?

Enerji Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Madde 32 gereğince elektrik aboneliği sözleşmelerinin kullanıcı adına olması gerekmektedir.

Güvence bedeli nedir? Neye göre ödeme yapılmaktadır?

Görevli tedarik şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi hâlinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder. Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, abone grupları itibarıyla kW başına belirlenen ve EPDK kurul onayı ile yürürlüğe giren birim bedel üzerinden hesaplanır. Hesaplanan bu bedelin sözleşme başvurusu sonrasında ödenmesi gerekmektedir.

Güvence bedelini teminat mektubu olarak verebilir miyim?

Mesken abone grubu dışında kalan müşteriler, güvence bedeli olarak nakit yerine bankalardan alacakları süresiz kati (kesin) teminat mektubu veya ‘Doğrudan Borçlandırma Sistemi’ ile gerçekleştirebilirler.

Güvence bedeli iadesini nasıl alabilirim?

Güvence bedeli iadesi başvurunuzu size en yakın Müşteri İlişkileri Merkezimize gidip matbu dilekçemizi doldurarak gerçekleştirebilirsiniz. Tespit edilen nakit güvence bedeli, güncelleme oranı kullanılarak güncellenir. Güncelleme yapılmasını takiben, tüketicinin görevli tedarik şirketine olan tüm borçlarını ödemesinden sonra varsa güncellenmiş güvence bedelinin bakiyesi, talep tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde tüketicinin talep ettiği ödeme şekline göre iade edilir. Güvence bedeliniz başvuru esnasında beyan edeceğiniz IBAN numarasıyla belirlenen sürede hesabınıza yatırılacaktır. Ticarethaneler için ise ‘Fark Faturası’ alınmaktadır. Mükellef olma durumuna göre vergi mükellefi müşterilerden abonelik tarihinde yatırılan güvence bedeli ile iade edilecek güvence bedeli arasındaki fark kadar %0 KDV‘li fark faturası kesmesi talep edilir. Vergi mükellefi olmayan müşterilere, abonelik tarihinde yatırılan güvence bedeli ile iade edilecek güvence bedeli arasındaki fark kadar ‘Gider Pusulası’ düzenlenir. Söz konusu belgelerde müşteri imzası bulunması zorunludur.

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) nedir? Yeni aboneliklerde sözleşme başvurusu için neden zorunludur?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 11'inci maddesinde “Zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir. Taşınmaz mal üzerinde müstakilen mesken olarak inşa edilmiş binalar ile birlikte 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamında tesis edilen kat mülkiyetine veya kat irtifakına konu meskenlerin elektrik abonelik tesis (bağlantı sözleşmesi) ve abone değişikliği işlemlerinin (perakende satış sözleşmesi), zorunlu deprem sigortası yapılmış olduğunun kontrol edilmesinin ardından tamamlanması gerekmektedir. Bu kontrol işlemi yapılmadan, abonelik işlemi tamamlanamaz.” hükümleri gereği yasal uygulama kapsamında DASK zorunluluğu bulunmaktadır.

Tek zamanlı /Çok zamanlı tarifeden yararlanmak için ne yapmam gerekir?

Tek zamanlı ve çok zamanlı tarifelerden yararlanmak için en yakın Gediz Müşteri İlişkileri Merkezi’ne başvurmanız gerekmektedir. 3 zamanlı tüketim değerlerini gösterebilen elektronik sayacı olmayan abonelerimizin çok zamanlı tarifeden yararlanabilmek için bu özelliğe sahip sayaç temin etmesi gerekmektedir. Müşteri, tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebini yazılı olarak yapmaktadır. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilir. Tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılır.

Abonelik iptali (PSS Sonlandırma) işlemini nasıl gerçekleştirebilirim?

Abone numaranız ile birlikte, kimlik belgeniz ve güvence bedeli iadenizin yapılabilmesi için IBAN numarası ile bizzat ya da varsa vekilinin vekâleti ve kimlik belgesi ile başvuruda bulunabilirsiniz. Tüzel kişiliklerde ise şirket yetkilisi olduğunu gösterir belge, imza sirküleri, vekâletname kamu kurumları için kurum tarafından yazılan yetki belgesi ile başvuru yapılması gerekmektedir.

Sözleşmemi sonlandırdım. Elektriğim ne zaman kesilir?

İlgili işlem, Şirketimiz tarafından aynı gün içerisinde ilgili dağıtım şirketine bildirilir ve dağıtım şirketi tarafından 3 iş günü içerisinde söz konusu adreste enerji kesimi yapılır. Şirketimiz tarafından 5 iş günü içerisinde güvence bedeli iadesi yapılarak abonelik iptal işlemi sonuçlandırılır.

Taşınma durumunda abonelik işlemleri süreci nasıl işlemektedir?

Taşınma durumunda yapılacak ilk işlem, gerekli bilgiler ile başvuruda bulanarak kullanım yapılacak tüketim noktası için abonelik sonlandırma işlemini gerçekleştirebileceğiniz size en yakın Müşteri İlişkileri Merkezimizi ziyaret etmek olmalıdır. Sözleşmenin sonlandırılması ile taşınılmak istenen tüketim noktası için yeni bir Perakende Satış Sözleşmesi imzalanarak abonelik işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Görevli tedarik şirketi ile perakende satış sözleşmesinin imzalanması hâlinde yapılan başvurular, başvuru tarihini izleyen 3 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. İkâmet edilen adresten başka bir adrese taşınılması durumunda ise sözleşmenin sona erdirilmesinin talep edildiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde gerekli işlemler tamamlanır ve dağıtım şirketi tarafından enerji kesilir. İlgili abonelik için, güvence bedeli tutarı 5 iş günü içerisinde iade edilerek işlem tamamlanır.

Elektrik kesintisi, arıza, sayaç okuma ve benzeri konularda kiminle irtibata geçmek gerekmektedir?

Arıza, kesinti, bakım ve sayaç okuma konularında tek yetkili kurum, bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketidir. Mevcut bağlantı şeklinizde bir değişiklik olmayacağı için teknik konularda bağlı olduğunuz dağıtım şirketi ile iletişim kurabilirsiniz. Bölgemizin görevli kurumu ile iletişime geçmek için 0850 800 0 186 ‘yı arayabilirsiniz.

Fatura ve kesme ihbarnamesinin tebliğ şekli nasıldır? Fatura altı kesme ihbarnamesi bırakıldıktan ne kadar sonra elektrik enerjisi kesilir?

İlgili mevzuat ve satış sözleşmeleri gereğince, müşteriye tahakkuk ettirilen fatura bedeli, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmediği takdirde, bir sonraki faturada müşteriye elektrik borcunun ödenmesi için bildirimde bulunulur. Fatura bedeli, bildirimi takip eden beş iş günü sonuna kadar ödenmez ise ilgili mevzuat hükümlerince müşterinin enerjisi kesilir. Müşterinin kullanım adresine gönderilen fatura veya bildirim müşteriye tebliğ edilmiş sayılır.

Borç sorgulama işlemini nasıl yapabilirim?

Borcunuzu web sitemizden tesisat numaranızı girip sorgulatabilir, Gediz Elektrik İletişim Merkezi 0850 800 0 186 numaralı telefonu arayarak sesli yanıt sisteminden tesisat numaranızı girerek güncel borç durumunuzu takip edebilir veya müşteri ilişki merkezlerimizde bulunan bankolarımızdan öğrenebilirsiniz.

Borcum olmadığına dair yazıyı nereden alabilirim?

Size en yakın Müşteri İlişkileri Merkezimize tesisat numaranız ile başvuru yapabilirsiniz.

Tüketim olmasına rağmen faturalarım tarafıma ulaşmıyor, neden?

Faturanızın tarafınıza ulaşmaması okuma esnasında yaşanan teknik arızalar veya sayaca ulaşılamaması, hatalı abonelik veya sayacınızın arızalı olmasından kaynaklanabilir.

İcralık borçlarımı nasıl öğrenebilir ve takip edebilirim?

İcralık olan borçlarınızı Müşteri İlişkileri Merkezlerimizden öğrenebilir, ödeyebilir ve takip edebilirsiniz.

Gediz Elektrik Planlı Kesintiler Ne zaman yapılacak Tıklayınız

Engellilere yönelik indiriminiz bulunuyor mu?

Engellilere yönelik indirimimiz bulunmamaktadır. Ancak tüketimleri 2000 kWh geçmesi durumunda serbest tüketici olarak indirimden yararlanabileceklerdir.

Sayaç kontrollerinde, abonelik sözleşmesi mal sahibinin üzerinde olmasına rağmen, kiracının veya bir başkasının dilekçesine istinaden sayaç değişimi yapabilir miyiz?

Sayacın hatalı tüketim değerleri gösterdiğinin tespiti halinde, yönetmelik hükümleri çerçevesinde değiştirilmesi gerekmektedir. İlgili sayaç kullanıcısı abone değil ise söz konusu kullanıcının şirketimizle abonelik sözleşmesi yaparak aboneliği kendi üzerine alması gerekmektedir. Sayaç değişimi, ancak abonelik sahibinin başvuruda bulunması halinde yapılabilmektedir.

Elektrik faturalarının içeriği konusunda açıklama yapar mısınız?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği Perakende Satış Sözleşmesi kapsamında tüketici faturalarında aşağıda bulunmakta olan hususlara yer verilir: a) Tüketicinin adı-soyadı veya unvanı, adresi, tüketici ve/veya abone numarası, abone grubu, b) Sayaç veya sayaçlara ait marka, tip ve seri numarası, çarpan, varsa akım ve/veya gerilim trafo oranları, c) Tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri, ç) Tüketilen elektrik enerjisi miktarı, d) Tüketimin fiyatlandırılmasına esas enerji ve kapasite bilgileri, e) Elektrik enerjisi birim fiyatları ve tüketim bedeli ile ilgili mevzuat kapsamında faturalarda yer alması öngörülen diğer bedelleri, f) Vergi, yasal kesinti ve borçlar, g) Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve merkezleri, h) Değiştirilen sayaç var ise aynı döneme ait tüketim değerleri, ı) Görevli tedarik şirketi ile dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin tüketici hizmetleri merkezlerinin telefon ve faks numaraları ile internet ve elektronik posta adresleri, arıza ve acil durumlarda aranabilecek dağıtım şirketinin telefon numarası, i) Günlük enerji tüketim ortalaması, j) Bir sonraki okuma dönemi, k) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç veya alacak, l) Kesme-Bağlama bedeli, m) Ödeme bildirimi tarihi itibariyle tüketim noktasının cari yıl ile bir önceki takvim yılı tüketim miktarları, n) Bulunması halinde otomatik ödeme talimatı bilgisi, o) Tekil kod. - Tedarik şirketleri tarafından düzenlenen ödeme bildirimi veya faturalarda; tüketicinin son kaynak tarifelerinden elektrik alan serbest tüketici, ikili anlaşma ile elektrik alan serbest tüketici ya da serbest olmayan tüketici sınıflarından hangisine girdiğine ilişkin bilgiye ve tekil koda yer verilmesi zorunludur. - İkili anlaşma ile elektrik temin eden tüketicilerden belirli bir süre elektrik satın alacağını taahhüt edenlere gönderilecek ödeme bildirimi veya faturalarda taahhüdün süresi, sürenin kaçıncı ayında bulunulduğu ve taahhüdün sona erme tarihi ile taahhüdün bozulması halinde uygulanacak cezai ücret ve/veya cayma bedellerinin uygulama esaslarına ilişkin bilginin bulunması zorunludur.

Elektriğin usulsüz kullanımı ile ilgili bilgilendirme

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 32. maddesine istinaden aşağıdaki durumlar usulsüz enerji kullanımı olarak tanımlanmıştır. Tüketicinin: a) Ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi, b) Kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi, c) Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde ilgili tüzel kişilere haber vermeden elektrik enerjisi tüketmesi, ç) İlgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bağlantı işleminin tamamlanmasını beklemeksizin, tüketiminin doğru tespit edilmesini engellemeyecek şekilde bağlantı yapması/yaptırması, d) İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu abone grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi, e) Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak on beş gün içerisinde bildirmemesi, f) Mesken aboneleri hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi, g) Kesilen elektriği yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması, ğ) İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken tedarikçisi tarafından portföyden çıkarıldıktan sonra, son kaynak tedariği kapsamında görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi almasına karşın, son kaynak tedariğine ilişkin perakende satış sözleşmesi imzalanması için bu Yönetmelik kapsamında öngörülen süreler içerisinde, ilgili görevli tedarik şirketine başvurmaması, hâllerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Derya dedi ki:

  Elinize sağlık güzel yazı olmuş.

 2. Bilal dedi ki:

  Sürekli sizi takip ediyorum. Yazılarınız çok başarılı.

 3. Tarık dedi ki:

  Sürekli Sizin yazdığınız konuları keyifle takip ediyorum.

 4. Ahmet dedi ki:

  Sürekli Sizin yazdığınız konuları keyifle takip ediyorum.

Koç
21 Mart - 20 Nisan
Boğa
21 Nisan - 20 Mayıs
İkizler
21 Mayıs - 21 Haziran
Yengeç
22 Haziran - 22 Temmuz
Aslan
23 Temmuz - 23 Ağustos
Başak
24 Ağustos - 23 Eylül
Terazi
24 Eylül - 23 Ekim
Akrep
24 Ekim - 22 Kasım
Yay
23 Kasım - 21 Aralık
Oğlak
22 Aralık - 20 Ocak
Kova
21 Ocak - 19 Şubat
Balık
20 Şubat - 20 Mart
Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık