Güneş Enerjisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

13.05.2018
888
A+
A-
Güneş Enerjisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Reklam

Güneş Enerjisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Güneş ve çevresinde dolanan gezegenlerden oluşan güneş sistemi dünya için, temel bir enerji kaynağıdır. Özellikle, dünyada yaşayan canlılar için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Bugün kullanılan çeşitli enerji kaynaklarının büyük kısmı, güneşin sebep olduğu olaylar sonucu ortaya çıkar. Günlük güneş enerjisi ile dünya aydınlatılabilmekte; yağışlar ile su döngüsü sağlanabilmekte ve en önemlisi de, fotosentez ile canlı yaşam sürdürülebilmektedir. Hayati önemdeki bu yıldızın endüstriyel manada enerji üretimi de mümkündür.

Güneş yarıçapı 700.000 km (dünya yarıçapının yaklaşık 109 katı),kütlesi 2×1030 kg (dünya kütlesinin yaklaşık 330.000 katı)olan bir yıldızdır. Güneş kendi ekseni çevresinde dönmektedir. Bu dönüş, güneş ekvator bölgesinde 24 günde, kutup bölgelerinde de 30 günde olmaktadır.Güneşin merkezinde, temelde hidrojen çekirdeklerinin kaynaşmasıyla füzyon reaksiyonu meydana gelir. Güneşin merkezinde ve yaklaşık 15-16 milyon derecedir. Güneşin yaklaşık % 90’ı hidrojendir.

Güneşin korunda hidrojen çekirdekleri füzyon yaparak helyum çekirdekleri oluşmakta ve bu tepkimeler sonucu büyük bir enerji ortaya çıkmaktadır. Güneşin toplam ışıması 3.8×1026 J/saniye olduğundan, güneşte bir saniyede yaklaşık 600 milyon ton proton, yani hidrojen tüketilmektedir.

Bu sayı ilk bakışta ürkütücü gibi gelse de, güneşin kütlesi ve bu kütlenin %90’ına yakın kısmının protonlar olduğu düşünülürse, güneşteki hidrojen yakıtının tüketilmesi için daha, yaklaşık 5 milyar yıllık bir süre olduğu ortaya çıkar. Bu yönüyle güneş, insanlık için tükenmez bir enerji kaynağıdır.

Dünyaya ulaşan güneş enerjisi, güneşin daha serin (yaklaşık 6000K) ve birkaç yüz kilometrelik dar bir bölgesinden gelmektedir. Bu bölge, düşük yoğunlukta (yaklaşık deniz yüzeyindeki hava yoğunluğunun 10-4 katı) iyonlanmış gazlardan oluşur ve görünür ışığı pek geçirmeyen bir bölgedir. Bu bölgedeki atomlar, sıcaklıklarıyla orantılı olarak ışıma yaparlar ve böylece bu bölgenin ışımasına yol açarlar.

Dünya, güneşten yaklaşık 150 milyon km. uzakta bulunmaktadır. Dünya hem kendi çevresinde dönmekte, hem de güneş çevresinde eliptik bir yörüngede dönmektedir. Bu yönüyle, dünyaya güneşten gelen enerji hem günlük olarak değişmekte, hem de yıl boyunca değişmektedir.

İlave olarak, Dünyanın kendi çevresindeki dönüş ekseni, güneş çevresindeki dolanma yörüngesi düzlemiyle 23.5 lik bir açı yaptığından, yeryüzüne düşen güneş şiddeti yörünge boyunca (yıl boyunca) değişmekte ve mevsimler de böylece oluşmaktadır.

Dünyaya, güneşten saniyede, yaklaşık 4×1026 J’lük enerji, ışınımlarla gelmektedir. Güneşin saldığı toplam enerji göz önüne alındığında bu çok küçük bir kesirdir; ancak bu tutar Dünyada insanoğlunun bugün için kullandığı toplam enerjinin 15-16 bin katıdır.

Dünyaya gelen güneş enerjisi çeşitli dalga boylarındaki ışınımlardan oluşur ve güneş-dünya arasını yaklaşık 8 dakikada aşarak dünyaya ulaşır.(ışınımlar saniyede 300.000 km’lik bir hızla, yani ışık hızıyla yol alırlar.)

Dünyanın dışına, yani havakürenin (atmosfer) dışına güneş ışınlarına dik bir metrekare alana gelen güneş enerjisi, Güneş Değişmezi (S) olarak adlandırılır ve bunun değeri S=1373 W/m2 dir. Bu değer, tanım gereği, yıl boyunca değişmez alınabilir.

Çünkü her zaman, gelen güneş ışınlarına dik yüzey göz önüne alınmalıdır. Ancak, dünyanın güneş çevresindeki yörüngesi bir çember olmayıp bir elips olduğundan, yıl boyunca bu değerde %3.3 ‘lük bir değişim söz konusudur. Yeryüzüne bu enerjinin soğurma ve yansıma olaylarından dolayı 832 W/m2 lik kısmı ulaşır.

Güneş Enerjisinin Üstünlükleri ve Dezavantajları

Güneş enerjisinin üstünlükleri şu şekilde sıralanabilir:

– Güneş enerjisi tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.
– Güneş enerjisi, arı bir enerji türüdür. Gaz, duman, toz, karbon veya kükürt gibi zararlı maddeleri
yoktur.
– Güneş, tüm dünya ülkelerinin yararlanabileceği bir enerji kaynağıdır. Bu sayede ülkelerin enerji
açısından bağımlılıkları ortadan kalkacaktır.
– Güneş enerjisinin bir diğer özelliği, hiçbir ulaştırma harcaması olmaksızın her yerde
sağlanabilmesidir.
– Güneşi az veya çok gören yerlerde biraz verim farkı olmakla birlikte, dağların tepelerinde vadiler ya da ovalarda da bu enerjiden yararlanmak mümkündür.
– Güneş enerjisi doğabilecek her türlü bunalımın etkisi dışındadır. Örneğin, ulaşım şebekelerinde
yapacakları bir değişiklik bu enerji tümünü etkilemeyecektir.
– Güneş enerjisi hiçbir karmaşık teknoloji gerektirmemektedir. Hemen hemen bütün ülkeler, yerel
sanayi kuruluşları sayesinde bu enerjiden kolaylıkla yararlanabilirler.

Bugünkü bu enerjinin karşılaştığı sorunlar ise şöyledir:

– Güneş enerjisinin yoğunluğu azdır ve sürekli değildir. İstenilen anda istenilen yoğunlukta
bulunamayabilir.
– Güneş enerjisinden yararlanmak için yapılması gereken düzeneklerin yatırım giderleri bugünkü
teknolojik aşamada yüksektir.
– Güneşten gelen enerji miktarı bizim isteğimize bağlı değildir ve kontrol edilemez.
– Bir çok kullanım alanının, enerji arzı ile talebi arasındaki zaman farkı ile karşılaşılmaktadır. —- -Güneş enerjisinden elde edilen ışınım talebinin yoğun olduğu zamanlarda kullanılmak üzere
depolanmasını gerektirir. Enerji depolaması ise birçok sorun yaratmaktadır.

Güneş Enerjisinin Kullanım Alanları

Güneş enerjisinin depolanabilmesi ve diğer enerji çeşitlerine dönüşebilmesi ısıl ,mekanik, kimyasal ve elektrik yöntemlerle olur.

Isı depolama veya çevrimde: Özgül ısı kapasitesi yüksek ve kolay bulunur ucuz maddeler kullanılır.Su , yağ, çakıl taşı yatakları bunlar arasındadır.

Mekanik depolamada güneşle çalıştırılan bir pompa yada kompresör tarafından basılan yüksek basınçlı akışkan, uygun bir ortamda toplanır.

Kimyasal depolamada hidrat tuzlarından yararlanılır.

Elektrik depolamada ise enerji depolaması bataryalarla (akü) yapılır.

Güneş enerjisi bu çevrimlerle veya doğrudan : Kullanım suyu ısıtılması, yüzme havuzu ve limonluk ısıtılması ; kaynatma ve pişirme ; bitkisel ürünlerin kurutulması , su damıtılması , yapıların ısıtılması ve soğutulması (iklimlendirilmesi) ; soğutma, toplam enerji sistemleri ile ısı ve elektriğin birlikte üretilmesi ; sulama suyu pompalanması endüstriyel işlem ısısı üretilmesi , elektrik üretilmesi ve fotokimyasal ve fotosentetik çevrimlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılır. Bu çevrimlerden en çok kullanılanlar sırasıyla;

 • Güneş Enerjisinden Doğrudan Isı Enerjisi ,

 • Güneş Enerjisinden Doğrudan Elektrik Enerjisi ,

 • Güneş Enerjisinden Hidrojen Enerjisi,

elde etmek şeklindedir.

Güneş Enerjisi Santrali Nedir?

Güneş enerjisi santrali nedir?, güneşten gelen sonsuz enerjiyi fotovoltaik modüllerin ve diğer bileşenlerin kurulumu ile elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Güneş enerjisi santralleri hesap makinelerindeki sistemler gibidir fakat büyük ebatlarda güneş pilleri kullanılır.

Fotovoltaik güneş pilleri, üzerine gelen güneş ışınlarını elektriğe çevirirler. Mevcut en temiz enerji üretim teknolojisi ve doğa dostu olan güneş enerjisi santrallerinde üretilen elektrik 10 yıl devlet garantili gelir sağlar. Aynı zamanda yapım – işletim maliyetleri ve verimli olması açısından da karlı bir enerji kaynağıdır.

Güneş Enerji Santrallerinin Ana Bileşenleri Aşağıdaki Gibidir;

Fotovoltaik (PVPanel: Yarı iletken PV hücrelerin panel üzerinde birleştirilerek, gelen güneş ışınlarından doğru akım elektrik üretilmesini sağlar.

İnvertör: PV panellerin ürettiği doğru akım elektriğini, şebeke elektriğine çevirir.

Panel Taşıyıcı Sistemi: PV panel taşıyıcı sistemleri ve montaj aparatlarından oluşur.

BOS (Balance of System): Güneş Enerjisi santrallerinin Modül, İnverter ve konstrüksiyon dışındaki kısmı BOS (Balance of System) olarak adlandırılır. Altyapı, AG – OG Kablo, Konnektör, Paralelleme Panoları, Şalt Ekipmanları, Alçak Gerilim Pano ve Salt, Trafo Postası, Orta / Yüksek Gerilim Pano ve Salt, İnşaat İşleri, Tel Çitler, Aydınlatma, Kamera Sistemleri kısımlardan oluşur.

Güneş enerjisi santrali çalışma prensibi, üzerine ışık düşen malzemelerde gerçekleşen elektron hareketi yani fotovoltaik etki ilkesine dayanır. Fotovoltaik piller, üzerine düşen güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren yarı iletken malzemelerden oluşan düzenlerdir.

İstenen güçte elektrik enerjisi üretimini sağlamak, merkezi şebekeye bağlı elektrik üretim sistemi ile mümkündür. Öncelikle üretilmek istenen enerji miktarı tespit edilir.

Güneş ışınlarının fotovoltaik modüller üzerine temas etmesi ile DC elektrik enerjisi üretilir. Üretilen enerji, merkezi şebekeye bağlanabilen ve yüksek çevrim gücü olan invertörler aracılığı ile merkezi şebeke sistemine bağlanır. Böylelikle üretilen enerji doğrudan şebeke sistemine gönderilmiş olur.

Güneş enerjisi santralleri ile elektrik üretimi; kolay kurulum avantajının yanı sıra, uzun ömürlü, çevreci ve düşük işletme maliyeti avantajları ile kullanım kolaylığı sunan enerji üretim şeklidir.

Güneşten elde edilen enerji aynı zamanda sürdürülebilir enerji özellik taşımaktadır. Yapılan analizler, güneş enerjisine yapılan yatırımın tarımdan daha kârlı olduğunu göstermektedir.

Türkiye’nin iklim şartlarının oldukça elverişli olması ve diğer enerji yatırımlarına oranla güneş enerjisi santrallerinin fiyat avantajının olması, güneş enerjisi yatırımlarına olan ilgiyi gün geçtikçe arttırmaktadır.

Güneş enerji santrali kurmak için birçok malzeme kullanılmakta olup, güneş enerjisi santrali yatırım maliyeti de kullanılacak malzemeye göre çeşitlilik göstermektedir.

GES Kurulum maliyetleri, zeminin özellikleri, yöresel olarak kar ve rüzgar yükü gibi faktörlerin değişkenlik göstermesi, arazinin eğimlerinin değişkenliği, kullanılan ekipmanlar ve tasarım durumuna göre her saha için farklılık gösteren bir konudur.

Güneş enerjisi santral yatırımları için finansman seçeneklerinin yanı sıra, devletin de çok ciddi teşvikleri vardır. GES yatırımları, diğer yenilebilir enerji kaynaklarına nazaran özel bir devlet teşviği almaktadır. Üretilen her MWh başına, 133 USD devlet garantili üretim bedeli alınabilen güneş enerjisi santrallerinde, yatırım maliyetleri de azalmaktadır.

GES Sistemi Nedir?

Güneş enerjisi sistem fiyatı/maliyeti en düşük sistemler olduğundan günümüzde tercih edilen yenilebilir enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Ayrıca güneş enerjisi sistemleri sınırsız, temiz, depolaması kolaydır. Trafik ışıklarından fabrika çatılarına kadar GES sistemini bir çok alandan görmeniz mümkündür.

GES Açılımı Nedir?
GES’in açılımı güneş enerjisi santralidir. İngilizcesi SPP Solar Power Plant olarak bilinmektedir.

Türkiye’de Güneş Enerjisi Santrali GES teşvikleri Nelerdir?

Ülkemizde güneş enerji santralleri konusunda son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak farkındalık oluştuğu gözleniyor… Ülkemizin dünya coğrafyasında yıl boyunca en iyi güneş alan konumda bulunan ülkelerden biri olması güneş enerjisinden çok daha fazla istifade edebilme şansını beraberinde getiriyor.

Bu konuda ülkemizde yapılan uygulamalar son yıllarda hız kazanmaya başladı. Ülkemizde yerli ve yabancı birçok enerji sektöründe GES güneş Enerji Sistemleri konusunda gelişmeler kaydedildiği gözlenmekte…

Güneş Enerji Sistemleri sektöründe büyüme adına büyük adımların atıldığı son birkaç yılda yüksek maliyet gerektiren bu sistemlerin maliyetini karşılayacak büyük firmalar bu konuda çeşitli çalışmalar yapmaya başladılar. Örneğin uluslar arasında güneş enerjisi konusunda çalışmalar yapan GÜNDER Güneş Enerjisi Derneği ülkemizde Öncelikle 100 bin çatıda güneş panelleri yardımıyla elektrik üretimi projesini hayata geçirmek için çeşitleri çalışmalara başlamış durumda…

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen etkinlikte planlanan çatı panelleri uygulamalarının önünde ne çeşit engellerin olabileceği konusunda çeşitli tartışmalar yapıldı. Problemler ortaya çıkartıldıktan sonra çözüm yolları ile ilgili çeşitli İhtisas gruplar tarafından GES sistemi derinlemesine masaya yatırıldı.

Türkiye’de Güneş Enerjisi Santrali GES teşvikleri Nelerdir?

Ülkemizde bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilerin desteklenmesi amacıyla yatırım teşvik belgesi lisanslar izinler alındıktan sonra ilgili kanun hükümlerine göre teşvik belgesinde KDV muafiyeti ve gümrük vergisi muafiyeti verilmektedir.

Ayrıca devletin güneş enerjisinden elde edilen enerji satın alma garantisi vermesi teşvikler arasındadır. devlet üretilen elektriğin her KiloWatt değeri için 13.3 cent ödeme yapmaktadır. Yatırımın tamamen yerli üretimle karşılanması durumunda ek yardımlar sağlanmaktaydi ama 23 .10.2016 tarihinde lisanssız elektrik yönetmeliği tekrar değişti ve yerli ürüne teşvik kalktı. Devlet çatılar ve küçük sistemleri özendiriyor, özellikle çatı ges leri teşvik ediliyor.

GES Donanımları ve Maliyet

Güneş enerjisi sistemleri birçok donanımdan meydana gelmektedir. Güneş panelleri, elektrik sigortaları, akü sistemleri Off Grid sistemleri invertör sistemleri bu alanda yapıtaşı donanımlardır. Her bir donanımın ülkemizde üretilmeye başlanması ve üretime hız kazandırılması ile ülke çapında güneş enerjisinden son derece verimli bir şekilde istifade edilebilir.

Dünyanın kirlenmesine neden olan karbon salınımının da önüne geçecek olan GES projeleri ile yenilenebilir enerji kaynakları yeşil enerji boyutuna kayacak. Ömür boyu kesintisiz ve bedava enerji elde etme imkanına kavuşacak olan evler fabrikalar ve tüm kuruluşlar, enerjide dışa bağımlılıktan tamamen kurtulabilecek.

Destek olarak çok rüzgar alan bölgelerde halihazırda rüzgar enerjisinden istifade edilebilmektedir. Özellikle şehir şebekelerinin ulaşamadığı noktalardaki enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılabilecek güneş enerji sistemleri ile her bina birer elektrik üretim tesisine dönüştürülebilir.

GES Maliyetleri

Belirlenen enerji ihtiyacına göre farklılıklar gösteren maliyetleri incelediğinizde ilk bakışta oldukça pahalı bulabileceğiniz bu sistemlerin birkaç yıl içinde kendi kendilerini amorti edecek ve daha sonraki yıllarda sınırsız bedava elektrik enerjisi verecek kaynaklar olması, bu alanın cazibesini arttırmaktadır. Akü kullanılmayan güneş enerji sistemlerine ihtiyaç duyan kuruluşların maliyeti çok daha az olmaktadır.

36 derece- 42 derece enlemlerde bulunan ülkemizdeki hesaplanan güneş enerji potansiyeline bakıldığında metrekare başına 3.6 kWh enerji elde etmek mümkün olabilmektedir. Bu değer muazzam bir değer olup, günlük ortalama 7 saat güneş alan coğrafyamızda yılda 380 milyar kWh enerji üretilebilir olması, enerjide dışa bağımlılığı tamamen yok edecek bir enerji gücü sunacaktır.

Türkiye’de Güneş Enerjisi 

36-42 Derece Kuzey enlemlerinde bulunan Türkiye, konum itibari ile güneşli bir konumdadır. Türkiye’de yıllık güneşlenme süresi 2640 saattir. Bu değere bakıldığında metrekare başına 1.311 KW-Saat enerji potansiyelinin olduğu görülmektedir.

Buna göre Güneydoğu Anadolu bölgemizde yıl boyunca 2993 saat Akdeniz bölgemizde 2956 saat Doğu Anadolu bölgemizde 2664 saat İç Anadolu bölgemizde 2628 saat Ege Bölgesi’nde 2738 saat Marmara’da 2409 saat Karadeniz bölgemizde ise 1971 saat yıllık güneşlenme süresi vardır.

Bu verilerin ışığında en düşük metrekare toplam güneş enerjisi Karadeniz bölgemizde metrekareye 1120 kilovatsaat en yüksek Güneydoğu Anadolu bölgemizde yıllık Metrekare başına 1460 kilovatsaat enerji potansiyelinin olduğu görülmektedir.

Ülke genelinde güneş parkları için çok uygun araziler bulunmaktadır. Bu avantaj, Türkiye’nin enerji politikalarında ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinde, yurt içi elektrik üretim kaynaklarının arttırılmasında kullanılabilir. Türkiye’de üniversitelerde bu alanda çok çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

Akdeniz Üniversitesinde “Akdeniz Üniversitesi Sıfır Emisyon Kampus Stratejisi” isimli projenin bir ayağı da güneş enerjisi alanına ayrılmıştır.

“Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Kullanımını Araştırma Geliştirme Ve Uygulama Merkezi” Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından kurulacaktır.

“Güneş Enerjisi ile Damla Sulama Projesi” ise Dicle Üniversitesine ait bir projedir. Bu proje Ziraat fakültesinde uygulanmıştır. Bu konuda Ege üniversitesi de yoğun çalışmalar yapmaktadır.

Gazi üniversitesi, Hacettepe Üniversite, Fırat Üniversitesi de bu alanda yoğun çalışmalar yapmaktadırlar.

30 MW Yerli Güneş Paneli GTC Solar firmasına ait ve TÜV onayına sahip.

Ülkemizde Son Durum

EPDK yetkilileri Güneş enerjisi alanında elektrik üretimi için başvuruda bulunan girişimci firmalara son derece yapıcı ve olumlu yaklaşıyorlar. Lisanssız Yönetmelik tebliğ değişikliği 23-Mart 2016 tarihinde Resmi gazetede yayınlandı. Ayrıca Sevindirici bir haber olarak 19 Ocak 2015 tarihinde küçük güneş elektriği üretecek kurumların daha az bürokrasi işlemlerine maruz kalmasına yönelik olarak TEDAŞ tarafından gerekli çalışmaların yapılarak ilgili kuruma gönderildiği belirtiliyor. Belirlenen sınırın 30 KW değil 50 KW olacağı yönünde tahminler var.

Bereket Enerji Grubu güneş paneli üretimine başlayan yerli firmalardan biri… Denizli Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete giren 150 Mega Watt kapasiteli güneş paneli fabrikası, güneş enerjisini oluşturan donanımların yerli malları olması konusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Bereket Grubu bu yılın başında güneş hücresi ve Wafer gibi elemanların seri üretimini de üstlenecek.

Neden Güneş Enerjisine Yönelmeliyiz

Yeşil enerji alanında en temiz enerji kaynağı güneş enerjisidir. Gün boyu elektrik üreten bu sistemlerin ürettiği enerji, akülere doldurularak gece boyunca da kesintisiz elektrik enerjisi sunabilmektedir. Özellikle şehir şebekeleri ile bağlantısı bulunmayan önemli konumlar( petrol istasyonları, fabrikalar, adalarda kurulan büyük üretim merkezleri işletmeler) için en iyi çözüm olan güneş enerji sistemlerine yönelmek hem temiz hem de kesintisiz enerji elde etmek için gereklidir.

Bilim ve teknolojinin geliştiği bu çağda  evrendeki en büyük enerji kaynağı olan güneşten istifade etmek artık çağımızın bir gerekliliği haline geldi. Fosil yakıtlardan elde edilen enerji kaynakları Sanayi Devrimi’nin başladığı yüzyıllar öncesinden beri kullanılmakta ve oluşan atıklar dünyanın dengesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Doğaya salınan zararlı atık gazların ve maddelerin dönüşümde rol oynamaması sebebiyle hava kirliliği küresel ısınma gibi global sorunlar ortaya çıkmakta ve bu durum yeni enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu kılmaktadır.

Dünyada Güneş Enerjisi Teşvikleri

Dünyada güneş enerjisi alanında yatırım yapmak isteyen girişimciler için çok büyük kolaylıklar sağlanmaya başlanmıştır. Yapılan istatistiklere bakıldığında fotovoltaik güneş enerji sistemlerinin 2025 yılında maliyetlerinin 1/20 oranında azalacağı görülmektedir. Bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimciler için bütün dünyada teşvikler verilmektedir. İspanya Amerika Almanya ve Japonya dünya genelinde güneş enerjisi Kurulu’nun yüzde doksanını elinde tutmaktadır.

Karbon salınımlarının önüne geçmek ve fosil yakıtlarının zararlarının önüne geçmek amacıyla yenilenebilen enerji kaynaklarına dayalı enerji üretmek isteyen girişimcilerin desteklenmesi  tüm dünyanın gündemindedir. Avusturya’da yatırım teşviki ve minimum fiyatı teşviki verilmekte Belçika’da yatırım teşviki vergi indirimi ve İhale imkanı sunulmakta, Danimarka’da minimum fiyat teşviki yapılmakta Yunanistan’da devlet yatırım teşviki vermekte İtalya’da sertifika, devlet yatırım teşviki ve minimum fiyat uygulaması ile girişimciler desteklenmektedir.

Üretilen enerjinin alım garantisini veren ülkeler arasında Avusturya Kıbrıs Fransa Almanya Yunanistan Macaristan İrlanda İtalya Litvanya Lüksemburg Hollanda Portekiz, Türkiye gibi ülkeler vardır. Yatırımcıların için kapılar ardına kadar açılmıştır. Tüm dünyanın yenilenebilir enerji kaynakları arasında en temiz ve kolay olan sistemi GES güneş enerji sistemleridir.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 19 YORUM
 1. Tarık dedi ki:

  Konuyu bir başka yazınızda daha detaylı ele alırsanız sevinirim.

 2. Caner dedi ki:

  Sürekli Sizin yazdığınız konuları keyifle takip ediyorum.

 3. Fatma dedi ki:

  Konuyu bir başka yazınızda daha detaylı ele alırsanız sevinirim.

 4. Yeliz dedi ki:

  Başarılı bir yazı olmuş, farklı türdeki konulardan paylaşmanız çok iyi.

 5. Gül dedi ki:

  Elinize sağlık güzel yazı olmuş.

 6. Salih dedi ki:

  Diğer konularınız da da bu konu gibi biraz daha detaya inerseniz sevinirim.

 7. Volkan dedi ki:

  Teşekkürler

 8. Volkan dedi ki:

  Başarılı bir yazı olmuş, farklı türdeki konulardan paylaşmanız çok iyi.

 9. Caner dedi ki:

  Teşekkürler

 10. Sinan dedi ki:

  Teşekkürler

 11. Burcu dedi ki:

  Elinize sağlık güzel yazı olmuş.

 12. Ayşegül dedi ki:

  Elinize sağlık güzel yazı olmuş.

 13. Derya dedi ki:

  Mrb sayfanız inanki çok iyi, teraziye tıkladım

 14. Fidan dedi ki:

  Sürekli sizi takip ediyorum. Yazılarınız çok başarılı.

 15. Sinan dedi ki:

  merhaba arkadaşlar sayfanız ciddiyim iyi, facebookta paylaştım

 16. Burcu dedi ki:

  Sürekli sizi takip ediyorum. Yazılarınız çok başarılı.

 17. Yeliz dedi ki:

  Merhaba siten cidden hayran edici, saolun

 18. Tarık dedi ki:

  Elinize sağlık güzel yazı olmuş.

 19. Ayşegül dedi ki:

  Harika bir yazı olmuş. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.

Koç
21 Mart - 20 Nisan
Boğa
21 Nisan - 20 Mayıs
İkizler
21 Mayıs - 21 Haziran
Yengeç
22 Haziran - 22 Temmuz
Aslan
23 Temmuz - 23 Ağustos
Başak
24 Ağustos - 23 Eylül
Terazi
24 Eylül - 23 Ekim
Akrep
24 Ekim - 22 Kasım
Yay
23 Kasım - 21 Aralık
Oğlak
22 Aralık - 20 Ocak
Kova
21 Ocak - 19 Şubat
Balık
20 Şubat - 20 Mart
Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık