İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

22.03.2018
804
A+
A-
İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?
Reklam

İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

İhtiyaç kredisinin nasıl alındığı hakkında bilgilere değinmeden önce, ihtiyaç kredisi ya da diğer adıyla tüketici kredisi hakkında biraz bilgilendirmeler yapalım. İhtiyaç kredisi, kısa vadeli düzenlenen ve düşük tutardaki nakit ihtiyaçlarını karşılamak için başvurulan bir kredi türüdür. Günümüzün gelişen teknolojisine bankaların da adapte olmasıyla, ihtiyaç kredisi için artık bankaya gitmeye gerek kalmamakta, telefon ya da internet yoluyla ihtiyaç kredisi kullanılabilmektedir. Öyle ki bankalar; getirilen taksit yasaklamalarından sonra cep telefonu satın almak için dahi ihtiyaç kredisi vermektedirler.

İhtiyaç Kredisi Şartları

İhtiyaç kredisi alınmasını en çok etkileyen faktörler; gelir durumu ve bankalarda yapılan işlemler sonucu oluşan bireysel kredi notudur. Bu noktada bilinmesi gereken ise; ihtiyaç kredisi çekebilmek için kredi notunun kaç olması gerektiğidir. Kredi notu, 1 – 1900 puan aralığında verilir. 1 puan en riskli grupken, 1900 de en iyi puan olmaktadır. Bankalar, kredi notu değerlendirmesinde birtakım özel kararlar alabilse de, genel olarak;

 • 1 – 699 aralığı en riskli,
 • 700 – 1099 aralığı orta riskli grup,
 • 1100 – 1499 aralığı az riskli grup,
 • 1500 – 1699 aralığı iyi grup,
 • 1700 – 1900 aralığı çok iyi grup, şeklinde değerlendirme yapmaktadırlar.

Yukarıdaki tabloda yer alan en riskli ve orta riskli grubun ihtiyaç kredisi alma şansı oldukça düşükken, az riskli grupta yer alanların gelir durumlarına göre ihtiyaç kredisi kullanabilme şansları vardır. İyi ve çok iyi grupta yer alan kişilerin ise; genel olarak ihtiyaç kredisi kullanmalarında bir pürüz çıkmamaktadır. Tabi bütün bunlar genellikle uygulanan prosedürün sonuçları. Kimi zaman kredi notunuz beklenen az dahi olsa düşük miktarda kredi çekebilme onayını alabilirsiniz. Kredi notunuzu bilmiyorsanız Findeks’ten hesap açarak öğrenebilirsiniz.
Kredi notu sadece ihtiyaç kredisinde değil, araç ve konut kredisi kullanımında da oldukça önemlidir. Aslına bakarsanız artık birçok kurum kredi notunuza bakmaktadır. Örneği kredi notu riskli olan bir kişi rahatça kontratlı telefon alamaz ya da araç kiralayamaz. Kurumsal şirketlerin hemen hepsi kiralama ya satın almalar öncesi kredi notunuzu sorgulamaktadır.

Kredi Kullanma Şartları Nelerdir?

Birkaç istisnai durum haricinde, aşağıda yer alan maddeler; bankaların tüm kredi tipleri için aradığı şartlardandır.
1- 18 yaşını doldurmuş olmak,
2- Vergi levhası ya da SGK kaydınının aktif olması,
3- Bankalarla yapılan diğer çalışmaların düzgün olması,
4- Evli olunduğu ve ipotek verilerek kredi alınmak istendiğinde, eş rızasının olması,
5- Konut kredisi haricinde, ihtiyaç kredilerinde maksimum 48 ay vade talep edilebilmesi,
7- Gelirin resmi geçerliliği olan evraklar ile sunulması, şeklindedir. Tüm bu maddelere ve kredi notuna dikkat edilerek yapılan başvurular sonucu, ihtiyaç kredisi kullanımı gerçekleşebilir.

Ne Kadar İhtiyaç Kredisi Çekebilirim?

Alınabilecek ihtiyaç kredisinin üst limitini belirleyen iki parametre vardır. Bunlardan biri aylık gelir diğeri de kredi notudur. Geçmiş yıllarda, tüketici kredisi üst limiti genellikle gelirin 12-15 katı idi. 2016 yılında yapılan bir düzenleme ile kredi kartı ve kredi kullanımına bazı limitler getirilmiş olup, alınabilecek en yüksek kredi; aylık gelirin 4 katı olacak şekilde sınırlandırılmıştı. Daha sonra bu uygulamada yeniden düzenlemeler yapılıp, bu sınır kaldırılmıştır. Yine bankaların kredi kullanım limitini, kredi notu ve gelire göre belirlediğini bilmeniz gerekir. Bireysel kredilerde üst limit mevcut kredilerin ve yeni talep edeceğiniz kredi tutarının toplamı hesap edilerek düzenlenir. Daha yüksek miktarlarda kredi ihtiyacınız için ek geliriniz varsa belgeleyebilir ya da ipotekli kredi çekebilirsiniz.

Bankalarla ilişkili hemen her bireysel müşterinin; bankadan bankaya değişiklik gösterebilen tanımlanmış kredi limiti vardır. Bu limit dahilinde koşulları yerine getirdiğiniz takdirde kolaylıkla ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ayrıca talep edebileceğiniz ihtiyaç kredisinin tutarı, mevcut tamamlanmamış kredilerinize göre de değişkenlik gösterir.

Günümüzde bankaya gitmeden kolaylıkla kredi kullanabileceğiniz birtakım bankacılık sistemleri mevcuttur. Bunların en kolayı genellikle şubesiz dijital bankacılık hizmeti altında verilir. Bankanızla görüşerek güncel fırsatları öğrenebilir, ihtiyacınız olan miktarı birkaç saat içinde alabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi çekerken dikkat edilmesi gereken bir husus da faiz oranları ve masraflardır. Her bankaya göre dönem dönem değişiklik gösterir.

Garanti'de Bireysel İhtiyaç Kredisi başvuruları çok kolay!

Üzerinde Vatandaşlık Numarası bilgisi yer alan Nüfus Cüzdanı ile kolayca başvuru yapabilirsiniz.

Çalışma şeklinize göre istenebilecek ek belgeler aşağıdaki gibidir:

Ücretli Çalışan iseniz Bordro veya Gelir Yazısı: 2 aydan eski olmayan bir adet Güncel Bordro veya SGK sicil no, iş yeri sicil no, aylık net ücret ve maaşınızda haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgilerinizi içeren son 1 ay içerisinde alınmış gelir yazısı ile  imza sirküleri

Emekli iseniz Emekli Belgesi: Emekli Tanıtım Kartı ve Emekli Aylığı Tahsis Belgesi / Emekli maaşınızı gösteren Banka Hesap cüzdanı

Şahıs Şirketi Sahibi iseniz Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi / Güncel işletme hesap özeti

Sermaye Şirketi Ortağı iseniz Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kira Geliri Sahibi iseniz Kira Belgeleri: Kiraya Konu Gayrimenkul Tapusu, 2 yıldan eski olmayan Kira Kontratı ve 2 aydan eski olmayan bir adet Kira Tahsilatına İlişkin Belge

Faiz Geliri Sahibi iseniz Hesap Cüzdanı: Başvuru tarihinden sonra alınmış Faiz Geliri Belgesi

Çiftçi iseniz Çiftçi Belgesi: Çiftçilik Belgesi ve Zirai Kazancı Gösterir Belgesi

*Başvuru sahibinin SGK kaydının olmaması ya da doğrulanamaması durumunda veya ek gelir beyan etmek istiyorsanız gelir belgesi talep edilmektedir.

**Başvuru sahibi ücretli çalışan ya da serbest meslek sahibi ise, kredi başvurularında kefil koşulu aranmamakla beraber, şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir. Kefilin de yukarıda listelenmiş belgeleri Banka'ya sunması gerekmektedir.

Ziraat Bankası Kredi Çekme Şartları Nelerdir?

Her bankanın kredi çekme şartları farklılık göstermektedir. Bankalar bu kriterleri kendilerine göre belirlemektedirler. Bu kriterlerinden taviz verdikleri zamanda avantajlı kredi adı altında çeşitli kampanyalar yapmaktadırlar. Bunlardan birisinden de kredi çekmek istediğiniz takdirde yine taviz verdikleri kriteri uygulama hakkını kendilerinde saklı tutmaktadırlar. Kredi çekebilmek için en büyük şartlardan birisi kredi notunuzun iyi konumda olması gereklidir. Eğer ki kredi notunuz düşükse diğer şartlara bakmanıza gerek yoktur. İlk etapta bozuk olan kredi notunuzu yani kredi sicilinizi düzeltmeniz gereklidir. Kredi notunuzu nasıl yükselteceğiniz yada kredi notunu nasıl öğrenebilirim gibi makaleleri sitemizden bularak faydalanabilirsiniz. Ziraat bankası kredi çekme şartları, devlet bankası olduğu için doğal olarak standart belgelerin hemen hemen hepsi istenmektedir. Ziraat Bankası kredi çekme şartları ve gerekli belgeler şu şekildedir:

Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi İçin Gerekli Belgeler

Tüketici Kredisi İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi
 • Şubece istenebilecek diğer belgeler

Masrafsız ve İndirimli Tüketici Kredileri İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • İlgili kredi ürünü için istenen ilave belgeler

Tüketici Avans Kredisi İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
 • Nakit teminat karşılığı kullandırılmaktadır

Eğitim Kredisi İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
 • Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi
 • Eğitime ilişkin belgeler ve fatura
 • Şubece istenebilecek diğer belgeler

Yasa Kapsamında İpotekli Bireysel Finansman Kredisi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • Teminata alınacak gayrimenkullere ilişkin belgeler

Ziraat Bankası Bireysel Konut Kredisi İçin Gerekli Belgeler

Konut Kredisi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi
 • Şubece istenebilecek diğer Belgelerini

Ortak Konut Kredisi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi

Transfer Konut Kredisi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • Satın alınmış olan konutun tapu belgesi fotokopisi

İnşaat Tamamlama Konut Kredisi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • İnşa halindeki konutun asgari %70 inşaat seviyesinde olduğunu ve krediye konu olabileceğini belirtir belgeler

Ziraat Bankası Bireysel Taşıt Kredisi İçin Gerekli Belgeler

Taşıt Kredisi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • Şubece istenebilecek diğer belgeler

İndirimli Taşıt Kredisi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
 • Çalışma durumuna göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • İlgili kredi ürünü için istenen ilave belgeler

Komisyonsuz Taşıt Kredisi

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
 • Çalışma durumuna göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • İlgili kredi ürünü için istenen ilave belgeler

Transfer Taşıt Kredisi

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport
 • Çalışma durumuna göre gelir belgesi
 • Serbest Meslek Mensupları için bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi
 • İlgili kredi ürünü için istenen ilave belgeler

Ziraat Bankası Bireysel Paket İçin Gerekli Belgeler

Kredili Mevduat Hesabı

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi

Ziraat Gençlık Paketi

 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Varsa KYK Kredi/Burs numarası
 • Öğrenci kimliği fotokopisi (Öğrenci kimlik belgesinde yüksek okul yazan öğrencilerden eğitim programının en az 4 yıl süreli olduğunu tevsik eden belge (bir fakülteye bağlı eğitim görenlerden söz konusu belge alınmayacaktır)
 • Adres teyidi/belgesi
 • Varsa düzenli gelire ilişkin belgeler ile
 • Bulunması halinde kefile ilişkin cari mevzuatımızda yer alan belgeler

Ziraat Bankası Tarımsal Kredi İçin Gerekli Belgeler

Gerçek Kişiler

 • Nüfus cüzdanı
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Tüzel Kişiler

 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi levhası
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

Ziraat Bankası Konut Kredisi

makalemiz ile en güncel ziraat bankası konut kredisi faiz oranlarına ulaşabilirsiniz. 10.08.2016 tarihi itibari ile güncellenmiştir.

Eğitim Kredisi Bankalardan Rahatlık İle Alabilirsiniz

Eskiden bankalardan kredi almak oldukça güçtü. Ağır prosedürler, kefil şartları derken kredi almak müşteriyi iki kere düşündürürdü. Fakat günümüzde özel destekli bankaların artışıyla rekabet ortamı oluştu. Bu rekabet masasından karlı çıkmak amacıyla bankalar genç öğrenci kesimi ile potansiyelini yükseltmeyi hedeflemiştir. Bu şekilde hem eğitime ve öğrenciye destek sağlanmış olup hemde banka aktivitesini artırmayı sağlamışlardır. Ancak bankalar öğrenci kesiminin düzenli gelirinin olmaması ve geri ödemede sorun yaşamaması için düşük miktarlı kredi seçenekleri sunmaktadır. Hatta maaşı olmayan maaş bordrosuz kişilere bile  küçük kredi imkanı tanınmaktadır.

Eğitim Kredisi İçin Gereken Şartlar Nedir ?

Öncelikle farklı bankaların kredi faiz oranları ve kampanyaları takip edilmeli. Bütçenize en uygun olanı tercih edilmelidir.

Öğrenci kredisi için bankaların istediği şartlar aşağıda belirtildiği gibidir;

 • T.C vatandaşı olunmalıdır. Yabancı uyruklu vatandaşlara kredi imkanı verilmemektedir.
 • 18 yaşını tamamlamış olması gerekir.
 • Kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir.
 • En az 3 ay sigorta girişinin olması gereklidir.
 • Geliriniz yoksa düzenli kira getirisi de teminat sayılabilir.
 • Gelir sahibi olmayanlar içinse taşınmaz mülkün ipotek belgesi
 • Aile yakınlarının düzenli maaşı olması durumunda yakınınız üzerine kredi çekilebilir.
 • Staj yapan yada part time çalışanlar için iş yerinden çalıştığına dair belge istenir. Dikkat: Bu tür kredi başvurularında kredi notunuz son derece önemlidir. Kredi notu yüksek olan başvuru sahipleri her zaman önceliklidir.

Hangi Bankalar Öğrenci Kredisi Veriyor

Son yıllarda öğrenci müşterilerini kaybetmek istemeyen bankalar farklı kampanyalarla kredi vermektedir. Hemen hemen  her banka kredi verirken, devlet destekli Ziraat bankası ve Kredi yurtlar kurumu (KYK) kredi imkanı sağlamaktadır. KYK nın vermiş olduğu öğrenim kredisi ise 2 yıl sonra geri ödemeli şartıyla verilmektedir.

KYK Öğrenim Kredisi Kimlere Verilir?

 • Lisans, ön lisans öğrencileri
 • Açık öğretim fakültesi öğrencileri( Sadece öncelikli kesim yani şehit, gazi yakını, anne babası olmayanlar, sosyal güvenlik kurumunda büyüyen ihtiyaç sahiplerine verilir.)
 • Yüksek lisans öğrencilerine
 • İkinci öğretimde okuyanlara
 • Vakıf üniversitesinde okuyanlara verilmektedir. Öğrenim kredisi almak için www.kyk.gov.tr adresinden ön kayıt yapmalısınız. Kayıt müracaatı için öncelik belgelerinizi (şehit, gazi yakını, anne babası olmayanlar, sosyal güvenlik kurumunda büyüyen öğrenciler,darüşşafaka mezunları  gibi) web adresinize aktarınız. Öncelik sırasına göre KYK öğrenim kredisi başvurusu için istenilen belgeler ve başvuru tarihleri KYK resmi web adresinden duyurulacaktır.

Ziraat Bankası Eğitim Kredisi

Faiz oranı en düşük krediler genellikle devlet bankalarından alınır. Ziraat bankası eğitim kredisi üniversite giderlerinizle beraber özel kurs, dershane, dil eğitimleri gibi ekstra eğitim masraflarınız içinde olanak sağlamaktadır.

 • Kredi notunuz yüksekse
 • Düzenli maaşa sahipseniz, yoksa (Aileden düzenli maaşı olan biri üzerine çekilebilir.)
 • 18 yaşından büyük ve öğrenci iseniz başvuruda bulunabilirsiniz.
 • 36 ay vade imkanı bulunmaktadır.

Ziraat bankası Eğitim kredisi

Başvuru İçin İstenilen Belgeler;

 • Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi
 • Başvuru formu
 • Düzenli maaş aldığına dair gelir bordrosu
 • Okuduğunuz kurumdan öğrenci belgesi
 • Geliri olmayanlar için taşınmaz mal için ipotek belgesi gerekmektedir.

Eğitim Kredisi Veren Özel Sermayeli Bankalar

 1. Yapı kredi bankası: Düzenli gelire sahip kredi notu yüksek öğrencilere maksimum 50.000 kredi sağlamaktadır. 48 aya kadar vade imkanı tanıyan banka en çok tercih edilen bankalarımız arasındadır.
 2. İş bankası: Üniversite veya herhangi bir eğitim gideriniz için 30.000 e kadar kredi imkanı sağlamaktadır. 48 aya kadar vade yapabilmektedir. Bunun dışında; Garanti bankası, denizbank, vakıfbank, odeabank,ingbank gibi elit bankalar da eğitim ve ihtiyaç kredisi adı altında öğrencilere fırsatlar sunmaktadır.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. Ahmet dedi ki:

  Güzel Yazı olmuş

 2. Tarık dedi ki:

  Konuyu bir başka yazınızda daha detaylı ele alırsanız sevinirim.

 3. Ayşegül dedi ki:

  Elinize sağlık güzel yazı olmuş.